About Us

อู่ช่างโก้เซอร์วิส ศรีราชา

    เริ่มก่อตั่งเมื่อปี 2555 ด้วยผู้ที่มีประสบการณ์ด้านบริการซ่อมเครื่องยนตร์ บริการซ่อมระบบช่วงล่าง บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง บริการตกแต่ง บริการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง ของรถยนต์มาสด้า และรุ่นอื่นๆ พร้อมรับประกันงานซ่อม

    อู่ซ่อมมาสด้า ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการทุกกลุ่มลูกค้า โดยเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อม เครื่องมือที่ทันสมัย มีคุณภาพมาตรฐาน ราคาที่มิตรภาพ ความคุ้มค่าสำหรับลูกค้า สร้างความพึงพอใจสูงสุด และในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมั่นต่อการมีส่วนร่วมต่อสังคมมีความโปร่งใสของการดำเนินงาน ปรับปรุง พัฒนา และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ.